Senteret sitt bannerbilde

helsenorge.no/kontakt-fastlegen

Du kan no gratis bestilla timar, fornya reseptar og kontakta oss for praktisk informasjon via helsenorge.no. Du må der logga det inn på "Min helse" ved å nytta BankID. Kontakt via Helsenorge.no blir fulgt opp på lik linje som ved SMS. Tenesta kan nyttast av dei fleste, og foreldre kan ta kontakt for born t.o.m. 11 år.
Born/ungdom mellom 12-16 år kan foreløpig ikkje nytta seg av denne tenesta.

https://helsenorge.no/

Nye pasientar må kontakta oss på telefon for første konsultasjon hos lege.

Dersom du har bruk for øyeblikkeleg hjelp/time samme dag, må du kontakta oss på telefon 53 40 41 40 så tidleg som råd, helst mellom kl 08.30-10.00 månd-torsd, og kl 10.00-11.00 fredagar.

HELSERESPONS

For informasjon om Helserespons kan du gå via denne linken:

https://helserespons.no/home/privatperson