Senteret sitt bannerbilde

ENDRA TELEFONTID FREDAGAR

27. februar 2019

Frå 01.03.19 endrar me telefontid fredagar.

Ny telefontid:
Måndag - torsdag kl 08.30-10.00 og kl 13.00-14.00
Fredag kl 10.00-11.30

VIKARLEGE APRIL 2019

22. februar 2019

Dr Dag Frode Valen Johannesen skal ha permisjon 01.04.19 - 03.05.19. I perioden 01.04.19 - 16.04.19 skal dr Per Arne Oftedal vikariera for dr Johannesen, og for resten av perioden vikarierer legane internt for han.

INFLUENSAVAKSINERING 2018/2019

17. oktober 2018

Me har no motteke influensavaksine for personar i risikogrupper. Vær god å ta kontakt for timebestilling til vaksinering dersom du ikkje har legetime. Minnar om at du må venta 20 minutt etter vaksineringa.
Pris: Kr 206,- utan frikort / Kr 150,- med frikort.

For ytterlegare informasjon om risikogrupper følg denne lenka: Influensavaksine - risikogrupper

Helsestasjonen på Leirvik tilbyr òg vaksinering til risikogrupper. For tidspunkt, følg lenka: https://www.stord.kommune.no/influensa-og-pneumokokkvaksinasjon.6156369-433152.html

Dersom du ønsker influensavaksine og ikkje er i risikogruppa, må du få resept og bestilla tid for vaksinering hos oss.

DIGITAL KONTAKT MED LEGEKONTORET

9. mars 2018

Mange har kanskje fått med seg debatten i media angåande pasientbetaling for digital kontakt med legekontor ved bruk av SMS, app, eller nettside. Det er framleis ikkje avklart frå myndighetene om det vert noko lovendring her. Stord Legesenter driv til ei kvar tid i tråd med dei lover som gjeld i høve til dette. Inntil vidare kostar det difor som før, kr 6,- per motteken melding dersom du har teke kontakt med oss anten per SMS, via appen Helserespons eller via heimesida vår. MEN: dersom me sender deg ei melding til dømes ved bekrefting av time som vert bestilt per telefon, eller me svarar deg på eit spørsmål etter kontakt med oss per telefon eller ved oppmøte, så er det Stord Legesenter som betalar for denne.

Det er mogleg å kontakta oss gratis via helsenorge.no Her loggar du deg inn med bankID. Du kan bestilla time, reseptar og ta kontakt for generelle spørsmål, samt nytta tilbudet om e-konsultasjon med din fastlækjar. Her kan du òg ha god oversikt over dine timeavtalar i spesialisthelsetenesta og reseptane dine mm.

Sjå elles utfyllande informasjon under fana "Slik bestiller du".

 

NYTTIG HELSEINFORMASJON PÅ NETTET

3. juni 2015

Lurer du på kven som er fastlegen din, om du har resept på medisinar, spørsmål angåande frikort eller andre helserelaterte spørsmål?

Logg deg inn på:

https://helsenorge.no/

"Logg inn for å sjå dine eigendelar, bytta fastlege, bestilla Europeisk helsetrygdkort, sjå oversikt over dine reseptar, melda biverknadar, sjå din kjernejournal (i utvalgte områder) og sjå dine timeavtalar ved sjukehus i Helse Vest-regionen."