Me har no motteke influensavaksine for personar i risikogrupper. Vær god å ta kontakt for timebestilling til vaksinering dersom du ikkje har legetime. Minnar om at du må venta 20 minutt etter vaksineringa.
Pris: Kr 206,- utan frikort / Kr 150,- med frikort.

For ytterlegare informasjon om risikogrupper følg denne lenka: Influensavaksine - risikogrupper

Helsestasjonen på Leirvik tilbyr òg vaksinering til risikogrupper. For tidspunkt, følg lenka: https://www.stord.kommune.no/influensa-og-pneumokokkvaksinasjon.6156369-433152.html

Dersom du ønsker influensavaksine og ikkje er i risikogruppa, må du få resept og bestilla tid for vaksinering hos oss.