Jule- og nyttårsafta har me ope kl 08.00 - 12.00.
Denne dagen blir det kun prioritert pasientar som treng akutt legehjelp.

Me ber om at timebestilling, fornying av reseptar, sjukemeldingar o.l. blir meldt inn i god tid før julehelga. Meldingar frå helsenorge.no/Helserespons blir handsama så snart som råd etter stengte dagar.

Me ønsker alle ei fin adventstid!