Dr Dag Frode Valen Johannesen skal ha permisjon 01.04.19 - 03.05.19. I perioden 01.04.19 - 16.04.19 skal dr Per Arne Oftedal vikariera for dr Johannesen, og for resten av perioden vikarierer legane internt for han.