Legane har ferie etter følgande oppsett:

Dr Olav Haugen                            24.06.19 - 19.07.19
Dr Dag Frode Valen Johannesen   08.07.19 - 02.08.19
Dr Øystein Nygård                        22.07.19 - 16.08.19

Kontoret held stengt
Onsdag 10. og 17.07.19
Torsdag 25.07.19 og 01.08.19.
Meldingar/SMS blir besvart påfølgande dag.

Me ber om at fornying av reseptar, sjukemeldingar og andre attestar blir ordna i god tid før ferieavviklinga. Ein må pårekna noko lenger ventetid på telefon/laboratoriet pga redusert bemanning.

Me ønsker alle ein fin sommar!