Me stenger kontoret onsdag 19.02.20 grunna oppdatering av datasystemet.

Ved behov for akutt legehjelp denne dagen, kan de ta kontakt med:
Heiane legekontor, Rundehaugen 19. Tlf 53 00 62 62

Treng du fornying av reseptar, forlenging av sjukemelding o.l. må dette bli ordna før eller venta til torsdag. Meldingar via helsenorge.no og sms blir handsama torsdag.