Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Påske 2024

26. mars 2024

Me stenger legekontoret onsdag 27.03.24 kl 12.00, og opnar igjen tirsdag 02.04.24 kl 08.00.

Ved behov for akutt legehjelp i påskehelga, ta kontakt med legevakta, tlf 116117.

God påske!

 

Er du tidlegare pasient av dr Olav Haugen?

21. februar 2024

Helfo har sendt ut brev med informasjon til dei som hadde dr Olav Haugen som fastlege. Brevet kan vera misvisande, og mange trur dei ikkje lenger høyrer til ved Stord Legesenter.

Alle som har fått dette brevet, skal forholda seg til Stord Legesenter slik som før. Dr Waleed S Brisam er fast vikar på lista.

Influensavaksine 2023/2024

27. september 2023

Årets influensavaksine er forventa inn i veka 43.
Personar i risikogruppa (Risikogruppe) kan få sett vaksina her. 

Ta kontakt for timebestilling!

Pris:

Influensavaksine u/frikort:  Kr 261
Influensavaksine m/frikort: Kr 200

Pneumokokkvaksine kan ein få sett samtidig (kr 150), denne må du ha resept på og ha med til legekontoret.

Info frå Stord kommune:
Vaksinering Stord kommune

INFLUENSAVAKSINE 2022/2023

10. oktober 2022

Me kan no tilby influensavaksine og pneumokokkvaksine til våre pasientar.

Pris:

Influensavaksine: Kr 259 u/frikort / Kr 200 m/frikort
Pneumokokkvaksine: kr 459 u/frikort / kr 400 m/frikort

Grunna stor pågang på telefon ønsker me helst timebestilling via helsenorge.no eller Helserespons/SMS til 2097 - kodeord STORD.

Informasjon angåande influensavaksina:
FHI - Influensavaksine

Stord kommune - influensa- og pneumokokkvaksine

Ny vikarlege ved kontoret

28. oktober 2021

Vikarlege for dr Olav Haugen i perioden nov -21 til juni -23:
Dr Waleed Shaie Brisam. 
Dr Brisam skal ha friperiodar, og andre vikarlegar kjem då i staden for han.

Minnar om at alle registrert med Dr Haugen som fastlege fortsatt har legetilbod ved Stord Legesenter.
Enkelte tenester via helsenorge.no fungerer ikkje for hans pasientar. Ta kontakt på telefon, 53 40 41 40 eller SMS 2097 (kodeord STORD).

Informasjon til Olav Haugen sine pasientar

10. september 2021

Alle som er oppført med dr Olav Haugen som fastlege, har fortsatt tilbod om lege ved Stord Legesenter. Det er vikar i hans stilling.

Tenester via helsenorge.no kan diverre ikkje nyttast som før for hans pasientar, og de må no bruka telefon eller SMS 2097/Helserespons for timebestilling, reseptfornying o.l. Tekniske problem hos helsenorge.no er årsaka til dette, og det blir ikkje ordna før ny fastlege er på plass.

Registrering for koronavaksinering

22. april 2021

Personar mellom 18 og 64 år kan no registrera seg på førehand, for å bli kontakta når det blir aktuelt med vaksinering mot koronasjukdom.

For meir info, følg lenke: https://www.stord.kommune.no/registering-for-koronavaksinering.6381825-454088.html

KVEN KAN FÅ KORONAVAKSINE?

12. januar 2021

I starten vil det ikkje vera nok koronavaksine til alle i dei anbefalte gruppene, slik at den må bli gitt til dei som treng det mest først. Du treng ikkje setja deg på "ventelista" hos oss.

Sjå lenke Stord kommune:
Stord kommune - informasjon om koronavaksinen

Sjå lenke FHI.no:
Prioriteringsrekkefølge koronavaksine

Meld frå om mistanke om koronasmitte

24. mars 2020

https://helsenorge.no/koronavirus/koronasmitte

Ved å følga lenka ovanfor, kan du sjølv registrera mistanke om symptom på koronasmitte. 

Du får ikkje kontakt med lege eller helsevesen, og du får ikkje varsla personar du har vore i nær kontakt med gjennom denne løysninga. Men du hjelper Folkehelseinstituttet med å kartlegga kor mange som kan vera sjuke med koronavirus i Noreg.

Ta koronasjekken på nett

17. mars 2020

Dette er ei side der du lett kan få meir info om eigen situasjon i forhold til risiko/ evt tiltak. Sjekk gjerne her før du kontakter legekontoret. Sida vert oppdatert kontinuerleg!

https://koronasjekk.no/check 

CORONAVIRUS/ ADGANGSBEGRENSING

16. mars 2020

Me bed om at pasientar IKKJE MØTER OPP PÅ LEGEKONTORET/ VENTEROMMET UTAN SPESIFIKK KLARERING. For dei som har timeavtale bør ein møta presis og om mogleg ha med maks eitt følge. Dersom du er i karantene, har symptom frå luftvegane eller feber må du endra timen. Me anbefaler munnbind på venterommet. Andre bes kontakta oss på helsenorge.no, SMS eller pr telefon. 

Det er sett ut anti-bac ved og i heis, samt på venterom. 

Helsenorge.no

22. januar 2020

Stord Legesenter vil oppfordra alle til å ta i bruk Helsenorge.no for enklare kontakt med oss, og bedre oversikt over helsetenester på ein sikker og gratis måte. 

Logg deg inn på helsenorge.no og gi samtykke til "Full tilgong".
Du kan då bestilla legetime, fornya reseptar, ha enkel kontakt med legekontoret, nytta deg av e-konsultasjon med meir.
Du får òg oversikt på timar/tilvisingar og journalen din i Helse Vest.

For utfyllande informasjon: https://helsenorge.no/

DIGITAL KONTAKT MED LEGEKONTORET

9. mars 2018

Mange har kanskje fått med seg debatten i media angåande pasientbetaling for digital kontakt med legekontor ved bruk av SMS, app, eller nettside. Det er framleis ikkje avklart frå myndighetene om det vert noko lovendring her. Stord Legesenter driv til ei kvar tid i tråd med dei lover som gjeld i høve til dette. Inntil vidare kostar det difor som før, kr 6,- per motteken melding dersom du har teke kontakt med oss anten per SMS, via appen Helserespons eller via heimesida vår. MEN: dersom me sender deg ei melding til dømes ved bekrefting av time som vert bestilt per telefon, eller me svarar deg på eit spørsmål etter kontakt med oss per telefon eller ved oppmøte, så er det Stord Legesenter som betalar for denne.

Det er mogleg å kontakta oss gratis via helsenorge.no Her loggar du deg inn med bankID. Du kan bestilla time, reseptar og ta kontakt for generelle spørsmål, samt nytta tilbudet om e-konsultasjon med din fastlækjar. Her kan du òg ha god oversikt over dine timeavtalar i spesialisthelsetenesta og reseptane dine mm.

Sjå elles utfyllande informasjon under fana "Slik bestiller du".