Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Me ynskjer å forbetre oss!

Me ynskjer primært frå første stund å vera lett tilgjengeleg for deg. Målet vårt er å formidla kvalitetsmessige helsetenester og god service til pasientane våre. Om du som pasient skulle registrera nokon områder der me ikkje lukkast, ber me deg gje oss informasjon om dette slik at me kan betra rutinane våre.