Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Prisar

Ved å følgja lenka under finn du plakat med dei vanlegaste takstane brukt hjå fastlækjar. Har du frikort betalar du ikkje for konsultasjon og blodprøvar, men dersom konsultasjonen har medført bruk av matriell td ved sårstell, øyreskyll, celleprøve, vaksine mm, så må du betala for dette. Det same gjeld dersom lege har skrive henvendingar, legefråsegn, attestar og anna. Her har me eiga prisliste som er tilgjengeleg på venterommet.

Prislista 2018-2019