Me bed om at pasientar IKKJE MØTER OPP PÅ LEGEKONTORET/ VENTEROMMET UTAN SPESIFIKK KLARERING. Dette gjeld sjølv om ein har timeavtale. For dei som har timeavtale bør ein vente i bilen utanfor bygget til me ringer dykk opp. Andre bes kontakte oss på Helse-Norge, SMS eller pr tlf. 

Det er sett ut anti-bac ved og i heis, samt på venterom.