Ferieavvikling sommaren 2020:

22.06.20 - 19.07.20 Øysteing Nygård

06.07.20 - 02.08.20 Dag Frode Valen Johannesen

20.07.20 - 16.08.20 Olav Haugen

Grunna kommunalt arbeid er kontoret heilt stengt:
Torsdag 09.07.20 og 16.07.20
Onsdag 22.07.20 og 29.07.20

Me ber om at fornying av reseptar, attestar o.l. blir ordna i god tid før ferien. Meldingar via helsenorge.no og Helserespons blir handsama påfølgande dag. Grunna redusert bemanning kan det bli lengre ventetid på telefon og laboratoriet, og me ber om forståing for dette.