Me har vanleg opningstid måndag 29.03.21 og tysdag 30.03.21,
kl 08.00 -15.00.

Onsdag 31.03.21 ope til kl 12.00.

Det er redusert bemanning denne veka, slik at me ber om at reseptar, attestar og anna blir ordna i god tid.