Vår gode og kjekke kollega, dr Olav Haugen, går av med pensjon tysdag 15.06.21. Me takkar han for lang og tru teneste, og ønsker han alt godt vidare!
Dr Haugen sine pasientar har fortsatt tilbod om lege hos oss!

Dr Marina Pahlowan vikarierer for dr Haugen fram til 13.08.21.

Dr Haugen sine pasientar har fortsatt legetilbod hos oss, då det kjem ny vikar.

Ferieavvikling:
Dr Dag Frode Valen Johannesen har ferie 28.06.21 - 25.07.21

Dr Øystein Nygård har ferie 12.07.21 - 08.08.21

Dr Marina Pahlowan har fri 28., 29. og 30.07.21

Grunna kommunalt arbeid er kontoret heilt stengt
torsdag 15.07.21 og torsdag 22.07.21 

Ved behov for akutt legehjelp desse dagane, må ein kontakta legevakta, tlf 116117.

For andre henvendingar kan du kontakta oss via helsenorge.no eller Helserespons.no (sms til 2097, kodeord STORD). Forespørsel blir handsama påfølgande dag.

Det er redusert bemanning i sommar, og me ber om at reseptar, attestar o.l. blir ordna i god tid før ferien. Ein må rekna med noko lenger ventetid på telefon og laboratoriet.

GOD SOMMAR!