Det er dessverre redusert bemanning i resepsjonen/laboratoriet for tida. Ein må pårekna noko lenger ventetid på telefon og prøvetaking.
Me ber om forståing for dette.