Legane har ferie følgande periodar:

Dr Øystein Nygård           veka 26 - 29
Dr Dag F. V. Johannesen veka 28 - 31
Dr Waleed S Brisam         veka 33 - 36

Det er vanlege opningstider.

Reseptar, attestar o.l. må bli ordna i god tid før ferien.

Det er redusert bemanning i sommar, og me ber om forståing for lengre ventetid på laboratoriet og telefon.

God sommar!