Vikarlege 14.11.22 - 25.11.22 er Dr Girla Valeriu.

Dr Waleed Shaie Brisam er tilbake 28.11.22.