Telefonproblem er delvist løyst, men me har fortsatt utfordringar med telefonen. Det blir jobba med saken.

TELEFONTID
kl 08.30-10.00 + kl 13.00-14.00 mand- torsd
kl 10.00-11.30 fredag

Ved behov for time ber me om at de sender melding via helsenorge.no eller sms til 2097 (kodeord: STORD). 

Ein kan òg møta direkte på kontoret for vurdering.