Ferie vert avvikla frå veka 26 - 32.
Dr Johannesen: 24.06.24 - 19.07.24
Dr Nygård: 15.07.24 - 09.08.24
Dr Brisam: 05.08.24 - 30.08.24 (det kjem vikar for dr Brisam)

Det blir redusert bemanning på kontoret gjennom sommaren. Ein ber om at reseptar og anna blir ordna i god tid.

Det må påreknast noko lengre ventetid på telefon og laboratoriet i perioden. Ber om forståing for dette.

GOD SOMMAR!