Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Stord Legesenter

Velkomen til våre heimesider. Her vil du finna nyttig informasjon. Me ynskjer at det skal vera enkelt for deg å kontakta oss. Difor er det lagt til rette for timebestilling og reseptbestilling via appen Helserespons, SMS, via denne heimesida, eller via helsenorge.no (krev innlogging).

For timebestilling samme dag/øyeblikkeleg hjelp, ber me deg ta kontakt på telefon frå kl 08.30 månd-torsd, og frå kl 10.00 fredagar. Du finn informasjon om telefontider på nettsida.

Ved behov for akutt legehjelp, ring legevakt 116 117 eller 113.Aktuelt

SOMMAREN 2021

10. juni 2021

Vår gode og kjekke kollega, dr Olav Haugen, går av med pensjon tysdag 15.06.21. Me takkar han for lang og tru teneste, og ønsker han alt godt vidare!
Dr Haugen sine pasientar har fortsatt tilbod om lege hos oss!

Dr Marina Pahlowan vikarierer for dr Haugen fram til 13.08.21.

Ferieavvikling:
Dr Dag Frode Valen Johannesen har ferie 28.06.21 - 25.07.21

Dr Øystein Nygård har ferie 12.07.21 - 08.08.21

Dr Marina Pahlowan har fri 28., 29. og 30.07.21

Grunna kommunalt arbeid er kontoret heilt stengt
torsdag 15.07.21 og torsdag 22.07.21 

Ved behov for akutt legehjelp desse dagane, må ein kontakta legevakta, tlf 116117.

For andre henvendingar kan du kontakta oss via helsenorge.no eller Helserespons.no (sms til 2097, kodeord STORD). Forespørsel blir handsama påfølgande dag.

Det er redusert bemanning i sommar, og me ber om at reseptar, attestar o.l. blir ordna i god tid før ferien. Ein må rekna med noko lenger ventetid på telefon og laboratoriet.

GOD SOMMAR!

Registrering for koronavaksinering

22. april 2021

Personar mellom 18 og 64 år kan no registrera seg på førehand, for å bli kontakta når det blir aktuelt med vaksinering mot koronasjukdom.

For meir info, følg lenke: https://www.stord.kommune.no/registering-for-koronavaksinering.6381825-454088.html

KVEN KAN FÅ KORONAVAKSINE?

12. januar 2021

I starten vil det ikkje vera nok koronavaksine til alle i dei anbefalte gruppene, slik at den må bli gitt til dei som treng det mest først. Du treng ikkje setja deg på "ventelista" hos oss.

Sjå lenke Stord kommune:
Stord kommune - informasjon om koronavaksinen

Sjå lenke FHI.no:
Prioriteringsrekkefølge koronavaksine

INFLUENSAVASKINE TIL RISIKOGRUPPER 2020/2021

8. september 2020

Influensavaksina kjem til kontoret 13.10.20. 

Vaksinering av personar i risikogruppa frå 14.10.20 etter avtale.

Grunna koronasituasjonen kan ein ikkje møta på kontoret utan avtale. Ta kontakt via helsenorge.no, telefon eller sms 2097 (kodeord: STORD) for avtale om vaksinetidspunkt. Minnar om at ein må venta på kontoret i 20 minutt etter vaksinering.

Pris: Kr 50 (gratis ved frikort)

Informasjon angåande risikogrupper finn du her:

Folkehelseinstituttet - influensavaksine - risikogruppe

Vaksineringstidspunkt Stord kommune:

https://www.stord.kommune.no/influensavaksinering-av-risikogruppene.

Meld frå om mistanke om koronasmitte

24. mars 2020

https://helsenorge.no/koronavirus/koronasmitte

Ved å følga lenka ovanfor, kan du sjølv registrera mistanke om symptom på koronasmitte. 

Du får ikkje kontakt med lege eller helsevesen, og du får ikkje varsla personar du har vore i nær kontakt med gjennom denne løysninga. Men du hjelper Folkehelseinstituttet med å kartlegga kor mange som kan vera sjuke med koronavirus i Noreg.

Ta koronasjekken på nett

17. mars 2020

Dette er ei side der du lett kan få meir info om eigen situasjon i forhold til risiko/ evt tiltak. Sjekk gjerne her før du kontakter legekontoret. Sida vert oppdatert kontinuerleg!

https://koronasjekk.no/check 

CORONAVIRUS/ ADGANGSBEGRENSING

16. mars 2020

Me bed om at pasientar IKKJE MØTER OPP PÅ LEGEKONTORET/ VENTEROMMET UTAN SPESIFIKK KLARERING. For dei som har timeavtale bør ein møta presis og om mogleg ha med maks eitt følge. Dersom du er i karantene, har symptom frå luftvegane eller feber må du endra timen. Me anbefaler munnbind på venterommet. Andre bes kontakta oss på helsenorge.no, SMS eller pr telefon. 

Det er sett ut anti-bac ved og i heis, samt på venterom. 

Oppdatert informasjon Coronavirus Covid19

15. mars 2020

 

Grunna utvikling i pandemien me no er inne i, må me gjere eindel grep for å forhindre at våre pasientar/ oss i helsevesenet smittar kvarande. Me følgjer råd frå FHI og Helsedirektoratet, samt frå kommunelegen.

For å minisere smittefaren, vil eindel konsultasjonar bli kansellerte. Pasientar dette gjeld vil bli kontakta.

Me vil oppmoda våre pasientar til å ta kontakt på andre måtar enn ved fysisk oppmøte. Det kan gjerast ved:

Helsenorge.no (e-kontakt, e-konsultasjon)

Helserespons/ SMS

Telefon.

Grunna no stor pågang, vil det vera fare for lang ventetid på tlf. Bed difor om å hovudsakleg bruke SMS/ Helsenorge.no (e-kontakt og e-konsultasjon).

Me vil kommunisere med tlf, e-kontakt/ konsultasjon, og har også moglegheit for videokonsultasjon der det er føremålstenleg.

Me vil gjere vårt ytterste for å begrense smitte og gje helsehjelp til våre pasientar.  

 

Informasjon om Korona-virus

28. februar 2020

Oppdatert informasjon angåande Korona-viruset, finn du her: 
FHI.NO - Publikumsinformasjon

Finn du ikkje svar på fhi.no kan du ta kontakt med 
Pasienttelefonen 815 55 015 kvardagar kl 08.30-15.30.

Dersom du trur at du kan vera smitta, ring oss. Utanom kontortid, ring legevakt 116 117.

DU MÅ TA KONTAKT PÅ TELEFON VED MISTANKE OM SMITTE AV KORONA-VIRUS, IKKJE MØT PÅ KONTORET!

Helsenorge.no

22. januar 2020

Stord Legesenter vil oppfordra alle til å ta i bruk Helsenorge.no for enklare kontakt med oss, og bedre oversikt over helsetenester på ein sikker og gratis måte. 

Logg deg inn på helsenorge.no og gi samtykke til "Full tilgong".
Du kan då bestilla legetime, fornya reseptar, ha enkel kontakt med legekontoret, nytta deg av e-konsultasjon med meir.
Du får òg oversikt på timar/tilvisingar og journalen din i Helse Vest.

For utfyllande informasjon: https://helsenorge.no/

Les flere nyheter